Artikel 1 - Definities van termen die in het charter worden gebruikt

Wij wijzen dan aan:
- 'Site' of 'service': de https://ateliermoondust.com-site en al zijn pagina's.
- 'Uitgever': Isabelle Durieux, verantwoordelijk voor de publicatie en inhoud van de site.
- 'Gebruiker': de internetgebruiker die de diensten van de site bezoekt en gebruikt.

Artikel 2 - Inleiding en rol van het charter

Dit charter heeft tot doel u te informeren over de verbintenissen van de site met betrekking tot het respect voor uw privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, verzameld en verwerkt tijdens uw gebruik van de
onderhoud.
Door u te registreren op de site, gaat u ermee akkoord ons echte informatie over uzelf te verstrekken. De mededeling van valse informatie is in strijd met de Algemene Voorwaarden die op de site staan.
U kunt op elk moment een verzoek indienen bij Isabelle Durieux om te weten welke informatie over u in het bezit is van Isabelle Durieux, om u te verzetten tegen de verwerking ervan, om ze
wijzigen of verwijderen door contact op te nemen met de publicatiedirecteur via isabelle@ateliermoondust.com.
Artikel 3 - Gegevens verzameld op de site
In overeenstemming met de aanbevelingen van de CPVP (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) en de privacywet van 8 december 1992, zijn de gegevens die door de site worden verzameld en vervolgens verwerkt, die welke u
vrijwillig verzenden door de verschillende formulieren op de site in te vullen.
Voor bepaalde inhoudsbewerkingen moet u mogelijk gegevens over u doorgeven aan externe partners via hun eigen diensten, meer bepaald bij het doen van betalingen. We zullen deze gegevens niet hebben, het verzamelen en verwerken ervan wordt beheerst door de voorwaarden die specifiek zijn voor deze partijen. Wij nodigen u uit om de voorwaarden te raadplegen alvorens uw gegevens in dit kader mee te delen.
Uw IP-adres (identificatienummer dat op internet aan uw computer is toegewezen) wordt automatisch verzameld. U wordt geïnformeerd dat de service waarschijnlijk een automatisch trackingproces (cookie) implementeert, wat u kunt voorkomen door de relevante parameters van uw internetbrowser te wijzigen, zoals uitgelegd in de algemene voorwaarden van deze site.
De coördinaten van de gebruikers van de site die zich op deze site hebben geregistreerd, worden opgeslagen. Ze hebben het recht om de door hen verstrekte gegevens in te zien, in te trekken, te wijzigen of te corrigeren. Hiervoor hoeven ze alleen maar een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: isabelle@ateliermoondust.com.

Artikel 4 - Doeleinden van de verzamelde gegevens

De gegevens die op de formulieren van de site als verplicht worden geïdentificeerd, zijn noodzakelijk om te kunnen profiteren van de overeenkomstige functionaliteiten van de site, en meer bepaald van de bewerkingen op de inhoud die erop wordt aangeboden.De gegevens die automatisch door onze dienst worden verzameld, kunnen het mogelijk maken om te presteren
statistieken over de raadpleging van haar webpagina's.

Artikel 5 - Ontvangers en gebruik van verzamelde gegevens
Uw gegevens die door ons worden verzameld, worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van bewerkingen op de inhoud van de
onderhoud. Het is mogelijk dat u e-mails van onze dienst ontvangt, met name in het kader van nieuwsbrieven. U kunt vragen om deze e-mails niet meer te ontvangen door contact met ons op te nemen via contact@ateliermoondust.com of via de daarvoor bestemde link in elk van de e-mails die naar u worden verzonden.
Alleen voor bepaalde gegevens, geïdentificeerd in het bijbehorende formulier, en onder voorbehoud van uw vrijwillige en actieve aanvaarding via dit formulier, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden doorgegeven aan onze zakenpartners voor marketing- of reclamedoeleinden. Wij informeren u dat een dergelijke overdracht aan derden alle bankgegevens over u uitsluit. Deze commerciële partners kunnen u per e-mail informatie bezorgen in het kader van nauwkeurige en stipte promotionele acties. Deze partners worden door Isabelle Durieux speciaal gekozen op basis van de kwaliteit van hun producten en diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze e-mails door contact met ons op te nemen via:
contact@ateliermoondust.com of op de daarvoor bestemde link en ingevoegd in de voettekst van elke e-mail die naar u wordt verzonden.

Artikel 6 - Gegevensbeveiliging

U bent ervan op de hoogte dat uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt op grond van een wet, een verordening of op grond van een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit of, indien nodig, voor de doeleinden, voor de 'Uitgever, om zijn rechten en belangen te beschermen.

Artikel 7 - Duur gegevensbewaring

De gegevens worden opgeslagen bij de host van de site, wiens contactgegevens in de juridische kennisgeving van de site staan, en worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven genoemde doeleinden. Na deze periode zullen ze worden bewaard voor uitsluitend statistische doeleinden en zullen ze geen aanleiding geven tot enige vorm van exploitatie.

Alle rechten voorbehouden - 30 augustus 2017